Obchodní podmínky

Autorská práva

Publikování nebo další šíření obsahu portálu lecivymed.cz je bez písemného souhlasu zakázáno. Na celý obsah serveru se vztahují autorská práva! Převzatý text je vyznačen prolinkem nebo názvem svého zdroje, ovšem převzít ho je možné pouze na základě písemného povolení vlastníka webu!

Obecné informace a podmínky

Web lecivymed.cz nezodpovídá za příspěvky čtenářů, přispěvatelů a nezodpovídá za jejich skutečnou totožnost. Doporučení, rady a návody a jiné postupy zveřejněné na stránkách lecivymed.cz nenahrazují odborné informace a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto doporučení se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Web lecivymed.cz odmítá a nenese žádnou odpovědnost za činy a rozhodnutí, které návštěvník těchto stránek udělal pouze na základě přečtení článku na lecivymed.cz -důrazně upozorňujeme, že náš web nenahrazuje odborné poradenství, výklady zákonů, zákroků, postupů léčby, užívání léků, diagnostiku chorob apod. a že každý návštěvník lecivymed.cz si musí být vědom toho, že články zde uvedené jsou pouze informativní bez jakékoliv právní a trestní odpovědnosti provozovatele lecivymed.cz!

Web lecivymed.cz si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, které jsou v rozporu s právními předpisy České republiky, Evropské unie a dalších platných předpisů a zákonů. Zrovna tak budou smazány příspěvky a zrušena registrace těm čtenářům a přispěvatelům, kteří budou opakovaně porušovat pravidla přispívání.

Novinky na email

Návštěvník těchto stránek se může přihlásit k odběru novinek na webu lecivymed.cz. Tyto novinky můžou být odesílány na email jednou týdně nebo vždy po zveřejnění novinky. Na zasílání novinek nevzniká návštěvníkovi stránek lecivymed.cz žádný právní nárok. Návštěvník stránek se může z odběru a zasílání novinek kdykoliv sám odhlásit přímo na stránkách lecivymed.cz v sekci Novinky emailem.

Ochrana osobních údajů

lecivymed.cz ručí za to, že osobní údaje registrovaných čtenářů použije výhradně pro svoji potřebu, případně pro potřebu svých dalších portálů a aktivit, a v souladu s platnými zákony. V případě, že návštěvník portálu lecivymed.cz, dá k dispozici svoje osobní údaje mimo registraci (zejména ve fóru, poradně a jiných příspěvcích), činí tak s plným vědomím, že lecivymed.cz za tyto údaje nenese žádnou zodpovědnost.

Definice pojmů

lecivymed.cz -tento pojem zahrnuje celý server (web) lecivymed.cz, jeho provozovatele a členy redakce tohoto serveru, případně další odborníky přispívající nebo radící pod záštitou webu.